Werkgever
Werknemer

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Overlijden

Als een werknemer overlijdt, eindigt het dienstverband daardoor onmiddellijk. De dag van het overlijden is de laatste dag van het dienstverband. 
Als werkgever bent u verplicht bepaalde categorieën nabestaanden een overlijdensuitkering te betalen. Ook als het om een ex-werknemer gaat die nog een uitkering had uit de dienstbetrekking bij u, kunnen de nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering.

 

Meer informatie

Zie de Sociale Zekerheidswijzer, overlijden (u moet hiervoor inloggen).

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Overlijden

Als u overlijdt, eindigt uw dienstverband daardoor onmiddellijk. De dag van het overlijden is de laatste dag van het dienstverband. Uw werkgever is verplicht bepaalde categorieën nabestaanden een overlijdensuitkering te betalen. Ook als u al uit dienst was maar nog een uitkering had uit de dienstbetrekking, kunnen uw nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering.

 

 

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.