Werkgever
Werknemer

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Opzegging

Opzegging

 • Opzegging door werknemer
  Opzegging door de werknemer is bijna altijd rechtsgeldig. Alleen als de werknemer in een vlaag van opwinding of onder druk impulsief ontslag heeft genomen en daar later van terugkomt, wil een rechter de opzegging nog wel eens terugdraaien. 

 • Opzegging door werkgever
  Als werkgever kunt u alleen rechtsgeldig opzeggen:
  - als de werknemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd, of
  - als UWV u daar toestemming voor heeft gegeven. U hebt toestemming van UWV nodig voor opzegging wegens bedrijfseconomische redenen of wegens arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar. Bij de overige ontslagredenen kunt u zich tot de kantonrechter wenden.

  Heeft uw werknemer schriftelijk ingestemd met opzegging? Dan heeft hij een bedenktijd waarbinnen hij zijn opzegging weer kan intrekken. De bedenktijd duurt 2 weken als u hem dit binnen 2 werkdagen na de instemming schriftelijk meedeelt. Anders duurt de bedenktijd 3 weken.

Opzegtermijnen

Zowel de werkgever als de werknemer moeten bij opzegging een opzegtermijn in acht nemen. Als dat niet (volledig) gebeurt, kan dat leiden tot een schadeclaim van de wederpartij. Bovendien kan de werknemer geconfronteerd worden met een WW-uitkering die niet meteen ingaat.

Als u opzegt met toestemming van UWV, mag u de behandelingsduur bij UWV in mindering brengen op de opzegtermijn. UWV geeft bij het verlenen van de toestemming aan hoe lang de behandelingsduur was. U moet wel minstens 1 maand opzegtermijn in acht nemen.

Als u een werknemer ontslaat wegens een dringende reden ("op staande voet") of in de proeftijd, hoeft u geen opzegtermijn in acht te nemen. Ook gelden dan de meeste opzegverboden niet.


Gronden voor opzegging

Deze worden apart besproken.

Meer informatie

zie de Sociale Zekerheidswijzer, opzegging van de arbeidsovereenkomst (u moet hiervoor inloggen).

.

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Opzegging

Opzegging

 

 • Opzegging door werknemer
  Opzegging door de werknemer is bijna altijd rechtsgeldig. Alleen als de werknemer in een vlaag van opwinding of onder druk impulsief ontslag heeft genomen en daar later van terugkomt, wil een rechter de opzegging nog wel eens terugdraaien. 

 • Opzegging door werkgever
  De werkgever kan alleen rechtsgeldig opzeggen:
  - als de werknemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd, of
  - als UWV de werkgever daar toestemming voor heeft gegeven. De werkgever heeft toestemming van UWV nodig voor opzegging wegens bedrijfseconomische redenen of wegens arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar. Bij de overige ontslagredenen kan de werkgever zich tot de kantonrechter wenden.

Als u schriftelijk instemt met opzegging door uw werkgever, hebt u daarna een bedenktijd waarbinnen u uw toestemming weer kunt intrekken. De bedenktijd duurt 2 weken als uw werkgever u dit binnen 2 werkdagen na uw instemming schriftelijk meedeelt. Anders duurt de bedenktijd 3 weken.


Opzegtermijnen

Zowel de werkgever als de werknemer moeten bij opzegging een opzegtermijn in acht nemen. Als dat niet (volledig) gebeurt, kan dat leiden tot een schadeclaim van de wederpartij. Bovendien kan de werknemer geconfronteerd worden met een WW-uitkering die niet meteen ingaat.

Als de werkgever opzegt met toestemming van UWV, mag hij de behandelingsduur bij UWV in mindering brengen op de opzegtermijn. UWV geeft bij het verlenen van de toestemming aan hoe lang de behandelingsduur was. De werkgever moet wel minstens 1 maand opzegtermijn in acht nemen.

Als u wordt ontslagen wegens een dringende reden ("op staande voet") of in de proeftijd, hoeft de werkgever geen opzegtermijn in acht te nemen. Ook gelden dan de meeste opzegverboden niet.


Gronden voor opzegging

Deze worden apart besproken.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.