Werkgever
Werknemer

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Een arbeidsovereenkomst kan op de volgende manieren eidigen:

 • Van rechtswege. Dit is mogelijk bij tijdelijke contracten. Verder eindigt elke arbeidsovereenkomst van rechtswege als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, tenzij daarover in een bepaald geval afwijkende afspraken zijn gemaakt;
 • Door opzegging door werkgever of werknemer;
 • Door ontbinding door de rechter;
 • Met wederzijds goedvinden;
 • Door het overlijden van de werknemer.

 

De regels rond het eindigen van de dienstbetrekking zijn verschillend voor bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs.

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

De regels rond het eindigen van de dienstbetrekking zijn verschillend voor bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs.

Bijzonder Onderwijs

In het bijzonder voortgezet onderwijs werken werknemers op basis van een arbeidsovereenkomst. Het dienstverband kan op de volgende manieren eindigen:

 • Van rechtswege. Dit is mogelijk bij tijdelijke contracten. Verder eindigt elke arbeidsovereenkomst in het bijzonder onderwijs van rechtswege zodra u de AOW-leeftijd bereikt, tenzij u met uw werkgever afspreekt dat u langer doorwerkt.
 • Door opzegging door werkgever of werknemer;
 • Door ontbinding door de rechter;
 • Met wederzijds goedvinden;
 • Doordat u overlijdt.

Openbaar Onderwijs

In het openbaar voortgezet onderwijs bent u aangesteld als ambtenaar. Uw rechtspositie is vastgelegd in het rechtspositiereglement waarin de CAO is neergelegd en de Algemene Wet Bestuursrecht. Een aanstelling kan op de volgende manieren eindigen:

 • Van rechtswege. Dit is mogelijk bij aanstellingen voor bepaalde tijd en tijdelijke uitbreidingen. Verder eindigt een aanstelling van rechtswege als de (onderwijsgevende) werknemer krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak van het geven van onderwijs wordt uitgesloten;
 • Door ontslag. Het ontslag gaat altijd van de werkgever uit, zelfs als het een ontslag op uw eigen verzoek is. De werkgever mag u alleen ontslaan als daarvoor een van de in de CAO genoemde ontslagreden aanwezig is. Als u de AOW-leeftijd bereikt, mag uw werkgever u ontslaan. U mag ook afspreken dat u langer doorwerkt.
 • Doordat u overlijdt.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.