Werkgever
Werknemer

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Een arbeidsovereenkomst kan op de volgende manieren eidigen:

  • Van rechtswege. Dit is mogelijk bij tijdelijke contracten. Verder eindigt elke arbeidsovereenkomst van rechtswege als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, tenzij daarover in een bepaald geval afwijkende afspraken zijn gemaakt;
  • Door opzegging door werkgever of werknemer;
  • Door ontbinding door de rechter;
  • Met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst);
  • Door het overlijden van de werknemer.

 

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Een arbeidsovereenkomst kan op de volgende manieren eindigen:

  • Van rechtswege. Dit is mogelijk bij tijdelijke contracten. Verder eindigt elke arbeidsovereenkomst in het VO van rechtswege zodra u de AOW-leeftijd bereikt, tenzij u met uw werkgever afspreekt dat u langer doorwerkt.
  • Door opzegging door werkgever of werknemer;
  • Door ontbinding door de rechter;
  • Met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst);
  • Doordat u overlijdt.

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.