Aandachtspunt

functieroulatie

Functieroulatie is een vorm van interne horizontale mobiliteit en betreft het rouleren van werknemers, die in vergelijkbare functies werkzaam zijn maar bij verschillende afdelingen. De doelen van functieroulatie zijn:

 • Het bieden van meer mogelijkheden voor een overgang naar een andere functie of eenheid
 • Het verbreden van de ontwikkeling van werknemers
 • Het verbreden van het blikveld van de werknemers, waardoor zij creatiever en professioneler worden
 • Het vergroten van de gezamenlijkheid en samenwerking binnen de organisatie

Functieroulatie kan zowel tijdelijk als permanent worden toegepast. Bij de tijdelijke variant gaat de medewerker na verloop van een bepaalde tijd weer terug naar zijn oude functie. Bij de permanente functieroulatie blijft de werknemer op zijn nieuwe functie tot de volgende functieroulatie.

Voordelen van functieroulatie:

 • De werknemer doet andere kennis en vaardigheden op, waardoor de mobiliteit toeneemt.
 • De school is minder afhankelijk van een specifieke werknemer voor een functie.
 • Bredere inzetbaarheid van werknemers, waardoor de werknemer niet verstart.
 • Grotere collegialiteit. Werknemers zullen elkaars werk meer waarderen en meer rekening met elkaar houden. 
 • De afwisseling van werk kan zorgen voor nieuw werkplezier.

Nadelen van functieroulatie:

 • Specifieke kennis kan verloren gaan.
 • Werknemers kunnen functieroulatie wel eens als een demotie ervaren als ze werk met een lagere status moeten uitvoeren.
 • Inwerktijd vergt een extra belasting voor collega’s en leidinggevenden.
 • Kans op weerstand van werknemers.

Voorbeeld
Een werknemer kan zich verder professionaliseren door bijvoorbeeld:

 • Een andere taak of functie in te gaan vullen binnen de school waarin hij werkzaam is.
 • Zich verder te gaan ontwikkelen in zijn huidige functie op dezelfde school.
 • Op een andere school ervaring op doen in een andere functie.
 • Op een andere school ervaring op doen in een functie die vergelijkbaar is met zijn huidige functie.