Werkgever
Werknemer

Gronden van opzegging

De werkgever kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen op grond van:

a. Het vervallen van arbeidsplaatsen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden;
b. Langdurige (minstens 2 jaar) ziekte of arbeidsongeschiktheid;
c. Frequent ziekteverzuim;
d. Onbekwaamheid of ongeschiktheid anders dan onder b;
e. Verwijtbaar handelen of nalaten;
f. Werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar;
g. Verstoorde arbeidsverhouding:
h. Andere gewichtige omstandigheden;
i. Een combinatie van elementen uit de ontslaggronden c, d, e, g en h.

Voor tussentijdse opzegging van een tijdelijk dienstverband geldt hetzelfde.

De werknemer kan altijd opzeggen. Hij is daarbij niet gebonden aan bepaalde redenen.

 

Meer informatie

Zie de Sociale Zekerheidswijzer, ontslagredenen.

De gronden voor opzegging zijn verschillend voor bijzonder voortgezet onderwijs en openbaar voortgezet onderwijs.

Gronden van opzegging

 

Uw werkgever kan een dienstverband voor onbepaalde tijd opzeggen op grond van:

a. Het vervallen van arbeidsplaatsen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden;
b. Langdurige (minstens 2 jaar) ziekte of arbeidsongeschiktheid;
c. Frequent ziekteverzuim;
d. Onbekwaamheid of ongeschiktheid anders dan onder b;
e. Verwijtbaar handelen of nalaten;
f. Werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar;
g. Verstoorde arbeidsverhouding:
h. Andere gewichtige omstandigheden;
i. Een combinatie van elementen uit de ontslaggrnden c, d, e, g en h.

Voor tussentijdse opzegging van een tijdelijk dienstverband geldt hetzelfde.

Als werknemer kunt u altijd opzeggen. U bent daarbij niet gebonden aan bepaalde redenen.

 

 

 

De gronden voor opzegging zijn verschillend voor bijzonder voortgezet onderwijs en openbaar voortgezet onderwijs.