Werkgever
Werknemer

Transitievergoeding

De werknemer heeft recht op een transitievergoeding als u de arbeidsovereenkomst opzegt of laat ontbinden, of als u een tijdelijk contract niet verlengt.
Is uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden en herplaatst u hem voor minder uren? En verliest de werknemer minstens 20% van zijn uren? Dan moet u een gedeeltelijke transitievergoeding betalen, evenredig aan het urenverlies.

De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris (inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en sommige andere toelagen) per dienstjaar bij u. Delen van dienstjaren naar rato.

Gaat u uit elkaar via een vaststellingsovereenkomst? Dan heeft de werknemer geen wettelijk recht op transitievergeding. De vergoeding is dan vrij onderhandelbaar.

Gaat het om een ontslag of urenvermindering wegens arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u meestal een compensatie van UWV krijgen voor de betaalde transitievergoeding. Dit geldt ook als het ontslag via een vaststellingsovereenkomst is gegaan.

Transitievergoeding

U hebt recht op een transitievergoeding als uw werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt of laat ontbinden, of een tijdelijk contract niet verlengt.
Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden en herplaatst voor minder uren? Als u daarbij minstens 20% van uw uren verliest, moet uw werkgever u een gedeeltelijke transitievergoeding betalen.

De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris (inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en sommige andere toelagen) per dienstjaar bij uw werkgever. Delen van dienstjaren naar rato.

Gaat u uit elkaar via een vaststellingsovereenkomst? Dan hebt u geen wettelijk recht op transitievergeding. De vergoeding is dan vrij onderhandelbaar.

Gaat het om een ontslag of urenvermindering wegens arbeidsongeschiktheid? Dan kan uw werkgever meestal een compensatie van UWV krijgen voor de betaalde vergoeding.