Werkgever
Werknemer

Transitievergoeding

Transitievergoeding

De werknemer heeft recht op een transitievergoeding als u de arbeidsovereenkomst opzegt of laat ontbinden, of als u een tijdelijk contract niet verlengt.
Is uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden en herplaatst u hem voor minder uren? En verliest de werknemer minstens 20% van zijn uren? Dan moet u een gedeeltelijke transitievergoeding betalen, evenredig aan het urenverlies.

De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris (inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en sommige andere toelagen) per dienstjaar bij u. Delen van dienstjaren naar rato.

Gaat u uit elkaar via een vaststellingsovereenkomst? Dan heeft de werknemer geen wettelijk recht op transitievergeding. De vergoeding is dan vrij onderhandelbaar.

Transitievergoeding

Transitievergoeding

U hebt recht op een transitievergoeding als uw werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt of laat ontbinden, of een tijdelijk contract niet verlengt.
Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden en herplaatst voor minder uren? Als u daarbij minstens 20% van uw uren verliest, moet uw werkgever u een gedeeltelijke transitievergoeding betalen.

De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris (inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en sommige andere toelagen) per dienstjaar bij uw werkgever. Delen van dienstjaren naar rato.

Gaat u uit elkaar via een vaststellingsovereenkomst? Dan hebt u geen wettelijk recht op transitievergeding. De vergoeding is dan vrij onderhandelbaar.