Werkgever
Werknemer

WW en bovenwettelijke WW

Werknemers in het voortgezet onderwijs die werkloos worden, krijgen meestal een WW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling. De bovenwettelijke WW is geregeld in de Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel Voortgezet Onderwijs, de WOVO.


WW-uitkering

Heeft een (ex-)werknemer recht op een WW-uitkering, dan ontvangt hij:

 • In de eerste twee maanden 75% van het dagloon, tot een bepaald maximum.

 • Vanaf de derde maand 70% van het dagloon, tot een bepaald maximum.

Is het dagloon hoger dan het wettelijk bepaalde maximum? Dan gaat UWV bij het berekenen van de uitkering uit van het wettelijk maximum dagloon.

De duur van de WW-uitkering is minimaal drie en maximaal 24 maanden. Uw werknemer vraagt de WW-uitkering aan bij UWV via www.werk.nl.


Bovenwettelijke uitkeringen

Meestal heeft uw (ex-)werknemer ook recht op een bovenwettelijke uitkering op grond van de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs (WOVO).
De Wovo kent de volgende soorten bovenwettelijke uitkeringen:

tijdens de WW:

 • de aanvullende uitkering,

en na afloop van de WW:

 • de reparatie-uitkering,
 • de aansluitende uitkering,

 • de extra aansluitende uitkering.

  Uw werknemer vraagt de WOVO-uitkering aan via www.wwplus.nl, nadat hij van UWV bericht heeft gekregen dat hem WW is toegekend.

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

WW en bovenwettelijke WW

Bent u werkzaam in het voortgezet onderwijs en wordt u werkloos, dan krijgt u meestal een WW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling.

WW-uitkering

Hebt u recht op een WW-uitkering? Dan ontvangt u:

 • In de eerste twee maanden 75% van het dagloon, tot een bepaald maximum.

 • Vanaf de derde maand 70% van het dagloon, tot een bepaald maximum.

Is het dagloon hoger dan het wettelijk bepaalde maximum? Dan gaat UWV bij het berekenen van de uitkering uit van het wettelijk maximum dagloon.

De duur van de WW-uitkering is minimaal drie en maximaal 24 maanden. U vraagt de WW-uitkering aan bij UWV via www.werk.nl.


Bovenwettelijke uitkeringen

Meestal hebt u op grond van de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs (WOVO) ook recht op een bovenwettelijke uitkering.
De Wovo kent de volgende soorten bovenwettelijke uitkeringen:

tijdens de WW: 

 • de aanvullende uitkering,

en na afloop van de WW:

 • de reparatie-uitkering,
 • de aansluitende uitkering,

 • de extra aansluitende uitkering.

  U vraagt de WOVO-uitkering aan via www.wwplus.nl, nadat u van UWV bericht heeft gekregen dat de WW-uitkering aan u is toegekend.

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.