Werkgever
Werknemer

WW en bovenwettelijke WW

Werknemers in het voortgezet onderwijs die werkloos worden, krijgen meestal een WW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling. De bovenwettelijke WW is geregeld in de Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel Voortgezet Onderwijs, de WOVO.


WW-uitkering

Heeft een (ex-)werknemer recht op een WW-uitkering, dan ontvangt hij:

 • In de eerste twee maanden 75% van het dagloon, tot een bepaald maximum.

 • Vanaf de derde maand 70% van het dagloon , tot een bepaald maximum.

Is het dagloon hoger dan het wettelijk bepaalde maximum? Dan gaat UWV bij het berekenen van de uitkering uit van het wettelijk maximum dagloon.

De duur van de WW-uitkering is minimaal drie maanden. Uw werknemer vraagt de WW-uitkering aan bij UWV via www.werk.nl.


Bovenwettelijke uitkeringen

Meestal heeft uw (ex-)werknemer ook recht op een bovenwettelijke uitkering op grond van de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs (WOVO). Deze uitkeringen krijgt hij in aanvulling op zijn WW-uitkering. Er bestaan een aantal bovenwettelijke uitkeringen:

 • de reparatie-uitkering,

 • de aanvullende uitkering (AVU),

 • de aansluitende uitkering (ASU),

 • de extra aansluitende uitkering.

  Uw werknemer vraagt de WOVO-uitkering aan via www.wwplus.nl, nadat hij van UWV bericht heeft gekregen dat hem WW is toegekend.


WOVO voor bijzonder en openbaar onderwijs

Voor het bijzonder en openbaar onderwijs gelden per 1 juli 2016 andere CAO-afspraken en op een aantal onderdelen ook verschillen in de uitkeringen. In de volgende paragrafen wordt per sector (openbaar of bijzonder) in grote lijnen de uitkeringen beschreven. Werknemers in het bijzonder onderwijs kunnen tot 1 juli 2021 kiezen voor het sociale zekerheidsstelsel van het openbaar onderwijs. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat het ontslag plaatsvindt via een vaststellingsovereenkomst. De werknemer heeft dan geen wettelijk recht op transitievergoeding. U kunt wel in overleg een vergoeding afspreken.

Uitkeringen voor bijzonder onderwijs

Uitkeringen voor openbaar onderwijs

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

WW en bovenwettelijke WW

Bent u werkzaam in het voortgezet onderwijs en wordt u werkloos, dan krijgt u meestal een WW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling.

Voorwaarden

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft de begindatum van uw AOW nog niet bereikt.
 • U heeft minstens 5 arbeidsuren per week verloren, of minstens de helft van uw uren.
 • U bent beschikbaar om arbeid te aanvaarden.
 • U heeft in minstens 26 van de laatste 36 weken gewerkt (26-wekeneis).
 • Om langer dan 3 maanden een uitkering te krijgen, moet u in 4 van de laatste 5 kalenderjaren vóór het jaar waarin u werkloos wordt, gewerkt hebben.
 • Er zijn geen uitsluitingsgronden van toepassing.
 • U moet zich aan de WW-verplichtingen houden.

Bovenwettelijke uitkeringen

Meestal hebt u op grond van de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs (WOVO) ook recht op een bovenwettelijke uitkering. Om voor een bovenwettelijke aanvulling in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U ontvangt een WW-uitkering.
 • De werkloosheid komt voort uit een baan in de VO-sector

Er bestaan een aantal bovenwettelijke uitkeringen:

 • de reparatie-uitkering,

 • de aanvullende uitkering (AVU),

 • de aansluitende uitkering (ASU),

 • de extra aansluitende uitkering.

  U vraagt de WOVO-uitkering aan via www.wwplus.nl, nadat u van UWV bericht heeft gekregen dat de WW-uitkering is toegekend.


WOVO voor bijzonder en openbaar onderwijs

Voor het bijzonder en openbaar onderwijs gelden per 1 juli 2016 andere CAO-afspraken en op een aantal onderdelen ook verschillen in de uitkeringen. In de volgende paragrafen wordt per sector (openbaar of bijzonder) in grote lijnen de uitkeringen beschreven. Werknemers in het bijzonder onderwijs kunnen tot 1 juli 2021 kiezen voor het sociale zekerheidsstelsel van het openbaar onderwijs. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat het ontslag plaatsvindt via een vaststellingsovereenkomst. De werknemer heeft dan geen wettelijk recht op transitievergoeding. U kunt wel in overleg een vergoeding afspreken.

Uitkeringen voor bijzonder onderwijs

Uitkeringen voor openbaar onderwijs

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.