Werkgever
Werknemer

WW en bovenwettelijke WW

Bovenwettelijke WW (Wovo)

Vanaf 1 januari 2020 vallen ook de werknemers in het openbare VO onder de Wovo voor het bijzonder onderwijs. Die staat hieronder beschreven.


Aanvullende uitkering

Als de (ex-)werknemer recht heeft op een WW-uitkering, dan heeft hij ook recht op de aanvullende uitkering (AVU). De aanvullende uitkering vult gedurende de eerste 6 maanden de WW-uitkering aan tot 75% van het bovenwettelijke dagloon; dat is het WW-dagloon zonder maximum. Voor de resterende duur van de WW vult de aanvullende uitkering de WW aan tot 70% van het bovenwettelijke dagloon.


Reparatie-uitkering

De versobering van de WW wordt in de CAO Voortgezet Onderwijs hersteld in duur en opbouw naar maximaal 38 maanden. Wanneer de (ex-)werknemer recht heeft op een WW-uitkering die korter duurt dan onder de oude regeling het geval zou zijn geweest, dan heeft hij recht op een reparatie-uitkering. De reparatie-uitkering gaat in zodra de einddatum van de WW-uitkering is bereikt. De hoogte van de reparatie-uitkering is gelijk aan de hoogte van de WW-uitkering als die niet zou zijn geëindigd, plus de hoogte van de aanvulling daarop, die hij ontvangen zou hebben als de WW-uitkering niet eerder zou zijn geëindigd, maar maximaal 70% van schaal 12 of LD, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.


Aansluitende uitkering

Na afloop van de WW-uitkering en, als hij daar recht op had, de reparatie-uitkering, kan de (ex-)werknemer recht hebben op een aansluitende uitkering. De duur van de ASU hangt af van de onderwijsdienstjaren op de eerste werkloosheidsdag.

Als de (ex-) werknemer op de eerste werkloosheidsdag aan de 4-uit-5-jareneis  voldoet, dan heeft hij recht op een aansluitende uitkering (ASU) wanneer hij op zijn eerste werkloosheidsdag een onderwijsdiensttijd heeft van ten minste 5 jaar. De aansluitende uitkering eindigt en herleeft volgens dezelfde regels als een WW-uitkering.

Voor ieder jaar onderwijsdiensttijd wordt 1 maand aansluitende uitkering  opgebouwd met een maximum van 34 maanden. De hoogte is 70% van het bovenwettelijke dagloon, maar maximaal 70% van het maximum van schaal 11 of LC, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.


Extra aansluitende uitkering

Heeft uw (ex-)werknemer op het moment dat hij werkloos wordt een onderwijsdiensttijd van minimaal 15 jaar en is hij 10 jaar of minder verwijderd van de AOW-leeftijd? Dan heeft uw (ex-)werknemer recht op een extra aansluitende uitkering. De extra aansluitende uitkering duurt tot de AOW-leeftijd. De hoogte is 70% van het bovenwettelijke dagloon. Is het bovenwettelijke dagloon hoger dan 186% van het minimumloon? Dan is de extra aansluitende uitkering 70% van 186% van het minimumloon (inclusief de vakantietoeslag).


 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

WW en bovenwettelijke WW

Bovenwettelijke WW (Wovo)

Vanaf 1 januari 2020 vallen ook de werknemers in het openbare VO onder de Wovo voor het bijzonder onderwijs. Die staat hieronder beschreven.

Aanvullende uitkering

Als u recht hebt op een WW-uitkering, dan hebt u meestal ook recht op de aanvullende uitkering (AVU).

De aanvullende uitkering vult gedurende de eerste 6 maanden de WW-uitkering aan tot 75% van het bovenwettelijke dagloon; dat is het WW-dagloon zonder maximum. Voor de resterende duur van de WW vult de aanvullende uitkering de WW aan tot 70% van het bovenwettelijke dagloon.


Reparatie-uitkering

De versobering van de WW wordt in de CAO Voortgezet Onderwijs hersteld in duur en opbouw naar maximaal 38 maanden. Wanneer u recht heeft op een WW-uitkering die korter duurt dan onder de oude regeling het geval zou zijn geweest, dan hebt u ook recht op een reparatie-uitkering. De reparatie-uitkering gaat in zodra de einddatum van de WW-uitkering is bereikt. De hoogte van de reparatie-uitkering is gelijk aan de hoogte van de WW-uitkering als die niet zou zijn geëindigd, plus de hoogte van de aanvulling daarop, die u ontvangen zou hebben als de WW-uitkering niet eerder zou zijn geëindigd, maar maximaal 70% van schaal 12 of LD, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.


Aansluitende uitkering

Na afloop van de WW-uitkering en, als u daar recht op had, de reparatie-uitkering, kunt u recht hebben op een aansluitende uitkering. De duur van de ASU hangt af van de onderwijsdienstjaren op de eerste werkloosheidsdag.

Als u op de eerste werkloosheidsdag aan de 4-uit-5-jareneis  voldoet, dan hebt u recht op een aansluitende uitkering (ASU).  Wanneer u op uw eerste werkloosheidsdag een onderwijsdiensttijd heeft van ten minste 5 jaar. De aansluitende uitkering eindigt en herleeft volgens dezelfde regels als een WW-uitkering.

Voor ieder jaar onderwijsdiensttijd wordt 1 maand aansluitende uitkering  opgebouwd met een maximum van 34 maanden. De hoogte is 70% van het bovenwettelijke dagloon, maar maximaal 70% van het maximum van schaal 11 of LC, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.


Extra aansluitende uitkering

Hebt u op het moment dat u werkloos wordt een onderwijsdiensttijd van minimaal 15 jaar en bent u 10 jaar of minder verwijderd van de AOW-leeftijd? Dan hebt u recht op een extra aansluitende uitkering.
De extra aansluitende  uitkering duurt tot de AOW-leeftijd. De hoogte is 70% van het bovenwettelijke dagloon. Is uw bovenwettelijke dagloon hoger dan 186% van het minimumloon? Dan is de extra aansluitende uitkering 70% van 186% van het minimumloon (inclusief de vakantietoeslag).


 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.