Werkgever
Werknemer

WW en bovenwettelijke WW

Bovenwettelijke WW (Wovo)

Vanaf 1 januari 2020 vallen ook de werknemers in het openbare VO onder de Wovo voor het bijzonder onderwijs. Die staat hieronder beschreven.
De Wovo voor het openbaar onderwijs bestaat nog als keuzemogelijkheid voor werknemers die uiterlijk per 30 juni 2021 uit dienst gaan via een vaststellingsovereenkomst.


Aanvullende uitkering

Als de (ex-)werknemer recht heeft op een WW-uitkering, dan heeft hij ook recht op de aanvullende uitkering (AVU). De aanvullende uitkering vult gedurende de eerste 6 maanden de WW-uitkering aan tot 75% van het bovenwettelijke dagloon; dat is het WW-dagloon zonder maximum. Voor de resterende duur van de WW vult de aanvullende uitkering de WW aan tot 70% van het bovenwettelijke dagloon.


Reparatie-uitkering

De versobering van de WW wordt in de CAO Voortgezet Onderwijs hersteld in duur en opbouw naar maximaal 38 maanden. Wanneer de (ex-)werknemer recht heeft op een WW-uitkering die korter duurt dan onder de oude regeling het geval zou zijn geweest, dan heeft hij recht op een reparatie-uitkering. De reparatie-uitkering gaat in zodra de einddatum van de WW-uitkering is bereikt. De hoogte van de reparatie-uitkering is gelijk aan de hoogte van de WW-uitkering als die niet zou zijn geëindigd, plus de hoogte van de aanvulling daarop, die hij ontvangen zou hebben als de WW-uitkering niet eerder zou zijn geëindigd, maar maximaal 70% van schaal 12 of LD, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.


Aansluitende uitkering

Na afloop van de WW-uitkering en, als hij daar recht op had, de reparatie-uitkering, kan de (ex-)werknemer recht hebben op een aansluitende uitkering. De duur van de ASU hangt af van de onderwijsdienstjaren op de eerste werkloosheidsdag.

Als de (ex-) werknemer op de eerste werkloosheidsdag aan de 4-uit-5-jareneis  voldoet, dan heeft hij recht op een aansluitende uitkering (ASU) wanneer hij op zijn eerste werkloosheidsdag een onderwijsdiensttijd heeft van ten minste 5 jaar. De aansluitende uitkering eindigt en herleeft volgens dezelfde regels als een WW-uitkering.

Voor ieder jaar onderwijsdiensttijd wordt 1 maand aansluitende uitkering  opgebouwd met een maximum van 34 maanden. De hoogte is 70% van het bovenwettelijke dagloon, maar maximaal 70% van het maximum van schaal 11 of LC, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.


Extra aansluitende uitkering

Heeft uw (ex-)werknemer op het moment dat hij werkloos wordt een onderwijsdiensttijd van minimaal 15 jaar en is hij 10 jaar of minder verwijderd van de AOW-leeftijd? Dan heeft uw (ex-)werknemer recht op een extra aansluitende uitkering. De extra aansluitende uitkering duurt tot de AOW-leeftijd. De hoogte is 70% van het bovenwettelijke dagloon. Is het bovenwettelijke dagloon hoger dan 186% van het minimumloon? Dan is de extra aansluitende uitkering 70% van 186% van het minimumloon (inclusief de vakantietoeslag).


 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

WW en bovenwettelijke WW

Bovenwettelijke WW (Wovo)

Vanaf 1 januari 2020 vallen ook de werknemers in het openbare VO onder de Wovo voor het bijzonder onderwijs. Die staat hieronder beschreven.
De Wovo voor het openbaar onderwijs bestaat nog als keuzemogelijkheid als u uiterlijk per 30 juni 2021 uit dienst gaat via een vaststellingsovereenkomst.

Aanvullende uitkering

Als u recht hebt op een WW-uitkering, dan hebt u meestal ook recht op de aanvullende uitkering (AVU).

De aanvullende uitkering vult gedurende de eerste 6 maanden de WW-uitkering aan tot 75% van het bovenwettelijke dagloon; dat is het WW-dagloon zonder maximum. Voor de resterende duur van de WW vult de aanvullende uitkering de WW aan tot 70% van het bovenwettelijke dagloon.


Reparatie-uitkering

De versobering van de WW wordt in de CAO Voortgezet Onderwijs hersteld in duur en opbouw naar maximaal 38 maanden. Wanneer u recht heeft op een WW-uitkering die korter duurt dan onder de oude regeling het geval zou zijn geweest, dan hebt u ook recht op een reparatie-uitkering. De reparatie-uitkering gaat in zodra de einddatum van de WW-uitkering is bereikt. De hoogte van de reparatie-uitkering is gelijk aan de hoogte van de WW-uitkering als die niet zou zijn geëindigd, plus de hoogte van de aanvulling daarop, die u ontvangen zou hebben als de WW-uitkering niet eerder zou zijn geëindigd, maar maximaal 70% van schaal 12 of LD, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.


Aansluitende uitkering

Na afloop van de WW-uitkering en, als u daar recht op had, de reparatie-uitkering, kunt u recht hebben op een aansluitende uitkering. De duur van de ASU hangt af van de onderwijsdienstjaren op de eerste werkloosheidsdag.

Als u op de eerste werkloosheidsdag aan de 4-uit-5-jareneis  voldoet, dan hebt u recht op een aansluitende uitkering (ASU).  Wanneer u op uw eerste werkloosheidsdag een onderwijsdiensttijd heeft van ten minste 5 jaar. De aansluitende uitkering eindigt en herleeft volgens dezelfde regels als een WW-uitkering.

Voor ieder jaar onderwijsdiensttijd wordt 1 maand aansluitende uitkering  opgebouwd met een maximum van 34 maanden. De hoogte is 70% van het bovenwettelijke dagloon, maar maximaal 70% van het maximum van schaal 11 of LC, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.


Extra aansluitende uitkering

Hebt u op het moment dat u werkloos wordt een onderwijsdiensttijd van minimaal 15 jaar en bent u 10 jaar of minder verwijderd van de AOW-leeftijd? Dan hebt u recht op een extra aansluitende uitkering.
De extra aansluitende  uitkering duurt tot de AOW-leeftijd. De hoogte is 70% van het bovenwettelijke dagloon. Is uw bovenwettelijke dagloon hoger dan 186% van het minimumloon? Dan is de extra aansluitende uitkering 70% van 186% van het minimumloon (inclusief de vakantietoeslag).


 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.