Aandachtspunt

Aandachtspunt gedeeltelijk eigenrisicodrager WW

  • Uw ex-werknemer verdwijnt uit beeld, maar u betaalt wel voor 25% de kosten van zijn uitkering.
  • Denk eraan dat u verantwoordelijk bent voor re-integratie.

Meer informatie

Zie de site van de VO-raad "Handreiking re-integratieverplichting"