Tips

  • Informeer de werkloze goed over zijn en uw rechten en plichten.
  • Informeer de werkloze over de rollen van de diverse partijen waarmee hij te maken kan krijgen.
  • Informeer naar de stand van zaken.
  • Schakel een extern bedrijf in.
  • Bedenk de kosten gaat voor de baat uit.
  • Investeer in uw werkloze werknemer.

 Schema re-integratie