Werkgever
Werknemer

Re-integreren

Als overheidswerkgever heeft u de wettelijke taak op grond van artikel 72a WW om de re-integratie te verzorgen van uw ex-werknemer. Uw ex-werknemer is op zijn beurt verplicht om mee te werken aan de re-integratieondersteuning die door u geboden wordt. Als uw ex-werknemer onvoldoende meewerkt, dan kunt u UWV daarover inlichten, wat gevolgen kan hebben voor de uitkering van uw ex-werknemer.

Als werkgever heeft u niettemin nog steeds een groot financieel belang bij re-integratie van uw werkloze (ex-)werknemers. U betaalt immers 25% van de uitkeringen zelf. De andere 75% wordt collectief verevend.

Hoe u de re-integratie moet inregelen is niet wettelijk vastgelegd. Wel heeft UWV beleidsregels re-integratie overheidswerkgevers. U kunt uw re-integratiebeleid zelf invullen. Dit kunt u doen door voor uw ex-werknemers volledige re-integratietrajecten in te kopen bij een of meerdere re-integratiebedrijven of u kunt besluiten om een of meerdere losse re-integratieactiviteiten in te kopen en die zelf intern te verzorgen.

U bent echter niet verplicht om een externe deskundige in te schakelen. Als u bijvoorbeeld binnen uw school een mobiliteitsbureau of andere geschikte afdeling heeft, kunt u die de re-integratie laten verzorgen.

Binnen het voortgezet onderwijs heeft u in het geval dat een WGA-er minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit gebruikt ook de mogelijkheid om van de Sluitende Aanpak gebruik te maken.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Re-integreren

Uw werkgever heeft de wettelijke taak om uw re-integratie te verzorgen. U bent op uw beurt verplicht om mee te werken aan de re-integratie. Als u onvoldoende meewerkt, dan kan uw werkgever UWV daarover inlichten, wat gevolgen kan hebben voor uw uitkering.

Hoe de re-integratie moet worden geregeld is wettelijk niet vastgelegd. Uw werkgever kan een of meerdere re-integratiebedrijven inschakelen of een of meerdere losse re-integratieactiviteiten inkopen. Het is niet verplicht om een externe deskundige in te schakelen. Als er binnen uw school een mobiliteitsbureau of andere geschikte afdeling is, kan die de re-integratie ook verzorgen.

Hebt u zelf ideeën wat u zou helpen met uw re-integratie? Laat het uw werkgever of het re-integratiebedrijf weten.

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.