Werkgever
Werknemer

WW en bovenwettelijke WW

Uitkeringen openbaar onderwijs

Aanvullende uitkering (AVU)

Als de (ex-)werknemer recht heeft op een WW-uitkering, dan heeft hij ook recht op de aanvullende uitkering (AVU). De aanvullende uitkering vult gedurende de eerste 6 maanden de WW-uitkering aan tot 75% van het bovenwettelijke dagloon; dat is het WW-dagloon zonder maximum. Voor de resterende duur van de WW vult de aanvullende uitkering de WW aan tot 70% van het bovenwettelijke dagloon.


Reparatie-uitkering

De versobering van de WW wordt in de CAO Voortgezet Onderwijs hersteld in duur en opbouw naar maximaal 38 maanden. Wanneer de (ex-)werknemer recht heeft op een WW-uitkering die korter duurt dan onder de oude regeling het geval zou zijn geweest, dan heeft hij recht op een reparatie-uitkering. De reparatie-uitkering gaat in zodra de einddatum van de WW-uitkering is bereikt. De hoogte van de reparatie-uitkering is gelijk aan de hoogte van de WW-uitkering als die niet zou zijn geëindigd, plus de hoogte van de aanvulling daarop, die hij ontvangen zou hebben als de WW-uitkering niet eerder zou zijn geëindigd, maar maximaal 70% van schaal 12 of LD, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.


Aansluitende uitkering (ASU)

Na afloop van de WW-uitkering en, als hij daar recht op had, de reparatie-uitkering, kan de (ex-)werknemer recht hebben op een aansluitende uitkering. De duur van de ASU hangt af van de leeftijd en de onderwijsdienstjaren op de eerste werkloosheidsdag.

Als de (ex-) werknemer op de eerste werkloosheidsdag aan de 4-uit-5-jareneis  voldoet, dan heeft hij recht op een aansluitende uitkering (ASU) wanneer hij op de eerste werkloosheidsdag de leeftijd van 42 jaar heeft bereikt en een onderwijsdiensttijd heeft van minimaal 5 jaar.

Duur van de ASU

Minimaal 5 dienstjaren

Duur ASU

42 jaar

1 jaar

43 jaar

1,5 jaar

44 jaar

2 jaar

45 jaar

2,5 jaar

46 jaar of ouder

3 jaar

 

Minimaal 7 dienstjaren

Duur ASU

47 jaar

3,5 jaar

48 jaar

4 jaar

49 jaar

4,5 jaar

50 jaar

5 jaar

51 jaar of ouder

5,5 jaar

 

Minimaal 12 dienstjaren

Duur ASU

52 jaar

Tot de 1e dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt

53 of 54 jaar

Tot de 1e dag van de maand waarin hij 66 jaar wordt

55 jaar of ouder

Tot AOW-leeftijd

 

Hoogte van de ASU

De hoogte is 70% van het bovenwettelijk dagloon, maar per maand maximaal 70% van € 5.698,50.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

WW en bovenwettelijke WW

Uitkeringen openbaar onderwijs

Aanvullende uitkering (AVU)

Als u recht hebt op een WW-uitkering, dan hebt u meestal ook recht op de aanvullende uitkering (AVU). De aanvullende uitkering vult gedurende de eerste 6 maanden de WW-uitkering aan tot 75% van het bovenwettelijke dagloon; dat is het WW-dagloon zonder maximum. Voor de resterende duur van de WW vult de aanvullende uitkering de WW aan tot 70% van het bovenwettelijke dagloon.


Reparatie-uitkering

De versobering van de WW wordt in de CAO Voortgezet Onderwijs hersteld in duur en opbouw naar maximaal 38 maanden. Hebt u recht op een WW-uitkering die korter duurt dan onder de oude regeling het geval zou zijn geweest? Dan hebt u recht op een reparatie-uitkering. De reparatie-uitkering gaat in zodra de einddatum van de WW-uitkering is bereikt. De hoogte van de reparatie-uitkering is gelijk aan de hoogte van de WW-uitkering als die niet zou zijn geëindigd, plus de hoogte van de aanvulling daarop, die u ontvangen zou hebben als de WW-uitkering niet eerder zou zijn geëindigd, maar maximaal 70% van schaal 12 of LD, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.


Aansluitende uitkering (ASU)

Na afloop van de WW-uitkering en, als u daar recht op had, de reparatie-uitkering, kunt u recht hebben op een aansluitende uitkering. De duur van de ASU hangt af van de leeftijd en de onderwijsdienstjaren op de eerste werkloosheidsdag.

Als u op de eerste werkloosheidsdag aan de 4-uit-5-jareneis  voldoet, dan hebt u recht op een aansluitende uitkering (ASU). Wanneer u op de eerste werkloosheidsdag de leeftijd van 42 jaar heeft bereikt en een onderwijsdiensttijd heeft van minimaal 5 jaar, dan hebt u recht op onderstaande duur.

Duur van de ASU

Minimaal 5 dienstjaren

Duur ASU

42 jaar

1 jaar

43 jaar

1,5 jaar

44 jaar

2 jaar

45 jaar

2,5 jaar

46 jaar of ouder

3 jaar

 

Minimaal 7 dienstjaren

Duur ASU

47 jaar

3,5 jaar

48 jaar

4 jaar

49 jaar

4,5 jaar

50 jaar

5 jaar

51 jaar of ouder

5,5 jaar

 

Minimaal 12 dienstjaren

Duur ASU

52 jaar

Tot de 1e dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt

53 of 54 jaar

Tot de 1e dag van de maand waarin hij 66 jaar wordt

55 jaar of ouder

Tot AOW-leeftijd

 

Hoogte van de ASU

De hoogte is 70% van het bovenwettelijk dagloon, maar per maand maximaal 70% van € 5.698,50.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.