Werkgever
Werknemer

Keuzemogelijkheid Wovo openbaar onderwijs

WW-verplichtingen

De WW legt de werknemer, die een beroep doet op uitkering, een reeks verplichtingen op. Als UWV constateert dat de werknemer een verplichting niet nakomt, leidt dat tot een sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de sanctie variëren van een officiële waarschuwing tot een weigering van de gehele uitkering.

Omdat u als werkgever 25% van de WW betaalt, heeft u rechtsmiddelen voor het geval uw (ex)werknemer zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

De WW kent de volgende verplichtingen:

 • verplichtingen gericht op het beperken van de werkloosheid:
  • passend werk zoeken;
  • een aangeboden passende baan accepteren;
  • een baan niet onnodig prijs geven.
 • inlichtingen verstrekken over feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitkering;
 • meewerken aan activiteiten die de kans op werk vergroten, zoals re-integratietrajecten en om- of bijscholing of het aanvaarden van passend werk;
 • andere verplichtingen, bijvoorbeeld de registratie bij het CWI en het tijdig indienen van een aanvraag.

Sancties

Overtreding van de inlichtingenplicht wordt bestraft met een boete. Op andere overtredingen staat een maatregel. Dat is een gehele of gedeeltelijke weigering van de uitkering.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Keuzemogelijkheid Wovo openbaar onderwijs

WW-verplichtingen

Als u een beroep doet op WW-uitkering dan legt de WW een reeks verplichtingen op. Als UWV constateert dat u een verplichting niet nakomt, leidt dat tot een sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de sanctie variëren van een officiële waarschuwing tot een weigering van de gehele uitkering.

Uw werkgever heeft ook rechtsmiddelen tot zijn beschikking, voor het geval u zich niet aan uw verplichtingen houdt.

De WW kent de volgende verplichtingen:

 • verplichtingen gericht op het beperken van de werkloosheid:
  • passend werk zoeken;
  • een aangeboden passende baan accepteren;
  • een baan niet onnodig prijs geven.
 • inlichtingen verstrekken over feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitkering;
 • meewerken aan activiteiten die de kans op werk vergroten, zoals re-integratietrajecten en om- of bijscholing of het aanvaarden van passend werk;
 • andere verplichtingen, bijvoorbeeld de registratie bij het CWI en het tijdig indienen van een aanvraag.

Sancties

Overtreding van de inlichtingenplicht wordt bestraft met een boete. Op andere overtredingen staat een maatregel. Dat is een gehele of gedeeltelijke weigering van de uitkering.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.