Werkgever
Werknemer

Keuzemogelijkheid Wovo openbaar onderwijs

Uitsluitingsgronden

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, mogen er geen uitsluitingsgronden op de werknemer van toepassing zijn. De uitsluitingsgronden zijn:

 • het hebben van andere uitkeringen, zoals: WAO of WAMIL naar 80-100% arbeidsongeschiktheid, ZW, WAZO, IVA, loongerelateerde WGA;
 • buiten Nederland wonen of verblijven. Er zijn echter Europese regels waardoor bijvoorbeeld grensarbeiders soms wel recht op WW hebben;
 • niet rechtmatig in Nederland verblijven of niet in Nederland mogen werken ("illegale" vreemdelingen);
 • rechtens zijn vrijheid zijn ontnomen (detentie, gedwongen psychiatrische opname);
 • een vrijstelling van premiebetaling hebben op grond van gemoedsbezwaren tegen verzekering, of zo´n vrijstelling minder dan 3 maanden voor het begin van de werkloosheid hebben gehad;
 • werkloos zijn als gevolg van staking. Is er echter voor de werknemer een vergunning tot arbeidstijdverkorting afgegeven, dan is WW wel mogelijk;
 • te lange vakantie. Een werknemer mag 4 weken per kalenderjaar met behoud van uitkering op vakantie. Gaat hij langer, dan geldt een uitsluitingsgrond zodra de vakantiedagen op zijn.

Samenloop van WW met WAO naar 80-100% arbeidsongeschiktheid, IVA of loongerelateerde WGA is soms toch mogelijk. Bijvoorbeeld als de werknemer die 80-100% arbeidsongeschikt is, toch nog gedeeltelijk werkt en die baan verliest. Of als de werknemer tijdens de loongerelateerde WGA-uitkering werkt en die baan kwijtraakt.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Keuzemogelijkheid Wovo openbaar onderwijs

Uitsluitingsgronden

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, mogen er geen uitsluitingsgronden op u van toepassing zijn. De uitsluitingsgronden zijn:

 • u heeft andere uitkeringen, zoals: WAO of WAMIL naar 80-100% arbeidsongeschiktheid, ZW, WAZO, IVA, loongerelateerde WGA;
 • u woont of verblijft buiten Nederland. Er zijn echter Europese regels waardoor bijvoorbeeld grensarbeiders soms wel recht op WW hebben;
 • u verblijft niet rechtmatig in Nederland of u mag niet in Nederland werken ("illegale" vreemdelingen);
 • uw vrijheid is u ontnomen (detentie, gedwongen psychiatrische opname);
 • u heeft een vrijstelling van premiebetaling op grond van gemoedsbezwaren tegen verzekering, of u heeft zo'n vrijstelling minder dan 3 maanden voor het begin van de werkloosheid gehad;
 • u bent werkloos als gevolg van staking. Is er een vergunning tot arbeidstijdverkorting afgegeven? Dan is WW wel mogelijk;
 • te lange vakantie. U mag, met behoud van uitkering, 4 weken per kalenderjaar op vakantie. Gaat u langer? Dan geldt een uitsluitingsgrond zodra de vakantiedagen op zijn.

Samenloop van WW met WAO naar 80-100% arbeidsongeschiktheid, IVA of loongerelateerde WGA is soms toch mogelijk. Bijvoorbeeld als u 80-100% arbeidsongeschikt bent, toch nog gedeeltelijk werkt en deze baan verliest. Of als u tijdens uw loongerelateerde WGA-uitkering werkt en deze baan kwijtraakt.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.