Werkgever
Werknemer

Keuzemogelijkheid Wovo openbaar onderwijs

26-wekeneis

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, moet de werknemer in minstens 26 van de laatste 36 kalenderweken voor het begin van zijn werkloosheid in dienstbetrekking hebben gewerkt.

Het hoeft niet om volledige werkweken te gaan; één gewerkt uur per week is voldoende.  
Behalve werkelijk gewerkte weken tellen ook weken mee waarin de werknemer niet heeft gewerkt, maar waarover hij wel loon heeft gehad. 
Als de werknemer wegens ziekte een hele kalenderweek niet heeft kunnen werken, telt die week echter niet mee. In dat geval wordt de periode van 36 weken verlengd met het aantal ziekteweken. Zodende kan ook een werknemer die langdurig ziek is geweest, aan de 26-wekeneis voldoen.

De volgende gewerkte weken tellen niet mee:

  • weken gelegen vóór het ontstaan van een eerder recht op WW. Voor elk nieuw WW-recht moet de werknemer dus weer in 26 weken gewerkt hebben. Er zijn bijzondere regels voor het geval de werknemer in eerste instantie naast de WW gedeeltelijk blijft werken en binnen 26 weken daarna meer uren verliest. 
  • weken gewerkt in een nevenbetrekking. Voor de wekeneis telt alleen het werk in de baan waaruit de werkloosheid ontstaat en de voorafgaande banen waarvoor die baan in de plaats is gekomen. Een kleine overlap is wel toegestaan: als banen elkaar niet langer dan 2 maanden overlappen, zijn het voor de wekeneis opeenvolgende banen.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Keuzemogelijkheid Wovo openbaar onderwijs

26-wekeneis

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, moet u in minstens 26 van de laatste 36 kalenderweken, voor het begin van uw werkloosheid, in dienstbetrekking hebben gewerkt.

Het hoeft niet om volledige werkweken te gaan; één gewerkt uur per week is voldoende.  
Behalve werkelijk gewerkte weken tellen ook weken mee waarin u niet heeft gewerkt, maar waarover u wel loon heeft gehad. 
Heeft u wegens ziekte een hele kalenderweek niet kunnen werken? Dan telt die week niet mee. In dat geval wordt de periode van 36 weken verlengd met het aantal ziekteweken. Zodende kunt u, als u langdurig ziek bent geweest, aan de 26-wekeneis voldoen.

De volgende gewerkte weken tellen niet mee:

  • weken gelegen vóór het ontstaan van een eerder recht op WW. Voor elk nieuw WW-recht moet u dus weer in 26 weken gewerkt hebben. Er zijn bijzondere regels voor het geval u in eerste instantie naast de WW gedeeltelijk blijft werken en binnen 26 weken daarna meer uren verliest. 
  • weken gewerkt in een nevenbetrekking. Voor de wekeneis telt alleen het werk in de baan waaruit de werkloosheid ontstaat en de voorafgaande banen waarvoor die baan in de plaats is gekomen. Een kleine overlap is wel toegestaan: als banen elkaar niet langer dan 2 maanden overlappen, zijn het voor de wekeneis opeenvolgende banen.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.