Werkgever
Werknemer

WW en bovenwettelijke WW

Keuzemogelijkheid Wovo openbaar onderwijs

Een werknemer uit het bijzonder of openbaar onderwijs die uiterlijk per 30 juni 2021 uit dienst gaat via een vaststellingsovereenkomst, kan nog kiezen voor toepassing van de Wovo voor het openbaar onderwijs. De aanvullende uitkering en de reparatie-uitkering zijn dan gelijk aan die van de reguliere Wovo. De aansluitende uitkering is afwijkend, en staat hieronder.

Aansluitende uitkering 

Na afloop van de WW-uitkering en, als hij daar recht op had, de reparatie-uitkering, kan de (ex-)werknemer recht hebben op een aansluitende uitkering. De duur van de ASU hangt af van de leeftijd en de onderwijsdienstjaren op de eerste werkloosheidsdag.

Als de (ex-) werknemer op de eerste werkloosheidsdag aan de 4-uit-5-jareneis  voldoet, dan heeft hij recht op een aansluitende uitkering (ASU) wanneer hij op de eerste werkloosheidsdag de leeftijd van 42 jaar heeft bereikt en een onderwijsdiensttijd heeft van minimaal 5 jaar.

Duur van de ASU

Minimaal 5 dienstjaren

Duur ASU

42 jaar

1 jaar

43 jaar

1,5 jaar

44 jaar

2 jaar

45 jaar

2,5 jaar

46 jaar of ouder

3 jaar

 

Minimaal 7 dienstjaren

Duur ASU

47 jaar

3,5 jaar

48 jaar

4 jaar

49 jaar

4,5 jaar

50 jaar

5 jaar

51 jaar of ouder

5,5 jaar

 

Minimaal 12 dienstjaren

Duur ASU

52 jaar

Tot de 1e dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt

53 of 54 jaar

Tot de 1e dag van de maand waarin hij 66 jaar wordt

55 jaar of ouder

Tot AOW-leeftijd

 

Hoogte van de ASU

De hoogte is 70% van het bovenwettelijk dagloon, maar per maand maximaal 70% van € 5.698,50.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

WW en bovenwettelijke WW

Keuzemogelijkheid Wovo openbaar onderwijs

Werkt u in het bijzonder of openbaar VO en gaat u uiterlijk per 30 juni 2021 uit dienst via een vaststellingsovereenkomst? Dan kunt u nog kiezen voor toepassing van de Wovo voor het openbaar onderwijs. De aanvullende uitkering en de reparatie-uitkering zijn dan gelijk aan die van de reguliere Wovo. De aansluitende uitkering is afwijkend, en staat hieronder.

Aansluitende uitkering

Na afloop van de WW-uitkering en, als u daar recht op had, de reparatie-uitkering, kunt u recht hebben op een aansluitende uitkering. De duur van de ASU hangt af van de leeftijd en de onderwijsdienstjaren op de eerste werkloosheidsdag.

Als u op de eerste werkloosheidsdag aan de 4-uit-5-jareneis  voldoet, dan hebt u recht op een aansluitende uitkering (ASU). Wanneer u op de eerste werkloosheidsdag de leeftijd van 42 jaar heeft bereikt en een onderwijsdiensttijd heeft van minimaal 5 jaar, dan hebt u recht op onderstaande duur.

Duur van de ASU

Minimaal 5 dienstjaren

Duur ASU

42 jaar

1 jaar

43 jaar

1,5 jaar

44 jaar

2 jaar

45 jaar

2,5 jaar

46 jaar of ouder

3 jaar

 

Minimaal 7 dienstjaren

Duur ASU

47 jaar

3,5 jaar

48 jaar

4 jaar

49 jaar

4,5 jaar

50 jaar

5 jaar

51 jaar of ouder

5,5 jaar

 

Minimaal 12 dienstjaren

Duur ASU

52 jaar

Tot de 1e dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt

53 of 54 jaar

Tot de 1e dag van de maand waarin hij 66 jaar wordt

55 jaar of ouder

Tot AOW-leeftijd

 

Hoogte van de ASU

De hoogte is 70% van het bovenwettelijk dagloon, maar per maand maximaal 70% van € 5.698,50.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.