Werkgever
Werknemer

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Eindiging van rechtswege

De hoofdregel is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege (d.w.z. automatisch) eindigt zodra de overeengekomen duur is afgelopen. 
Op deze hoofdregel bestaan de volgende uitzonderingen:

  • er is een opzeggingsbeding opgenomen, of
  • de overeenkomst wordt stilzwijgend voortgezet, of
  • sommige situaties waarin de werknemer meerdere contracten voor bepaalde tijd na elkaar heeft gehad. Zie daarover de pagina "Aanstelling voor bepaalde tijd".

Verder eindigt in het bijzonder onderwijs de arbeidsovereenkomst van rechtswege bij het bereiken van de AOW-leeftijd. In het openbaar onderwijs is er dan een ontslaggrond. In beide soorten onderwijs kan de werknemer langer doorwerken als werkgever en werknemer het daar samen over eens zijn.

Meer informatie

Zie de Sociale Zekerheidswijzer, tijdelijke arbeidsovereenkomsten (u moet hiervoor inloggen).

Hoe eindigt een dienstbetrekking?

Eindiging van rechtswege

De hoofdregel is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege (d.w.z. automatisch) eindigt zodra de overeengekomen duur is afgelopen.
Op deze hoofdregel bestaan de volgende uitzonderingen:

  • er is een opzeggingsbeding opgenomen, of
  • de overeenkomst wordt stilzwijgend voortgezet, of
  • sommige situaties waarin u meerdere contracten voor bepaalde tijd na elkaar heeft gehad.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.